Српски    English    Deutsch    Русский


Ключевой ценностью центра «ЗА ДЕТЕЙ» является святость каждой человеческой жизни.

Все услуги службы консультации бесплатны, при полном соблюдении принципов конфиденциальности и доверия.  Просим Вас oбязательно заранее сообщить нам о Вашем приходе.

ул. Пожаревачка 29, Врачар 
Белград, Сербия 

064 266 9242

Чланци
Абортус и демографска слика Србије

Демографска слика Србије је све суморнија. Због негативног природног прираштаја становништво Србије се сваке године смањи за 35.000 становника. Поред одлива становништва у иностранство, неки од главних разлога за такво стање јесу и све касније ступање у брак, смањен репродуктивни потенцијал становништва и неумољива статистика намерних прекида трудноће по којој се Србија налази у самом европском врху.
Непланирана трудноћа

Неочекивано сте остали у другом стању? Недавно сте добили дуго жељени посао? Напустио вас је партнер? Тек сте се уписали на факултет после тешког пријемног испита? Још нисте завршили средњу школу? Ни ви ни ваш партнер немате посао... У таквим трентуцима абортус се намаће као „једино“ прихватљиво решење... Али да ли сте имали прилике да разговарате са женом која је имала аборутус?
Шта је постабортивни синдром?

Термин постабортивни синдром – ПАС по први пут је користио Винсент Руе (VinsentRue) на конгресу 1981. године, где је изјавио да је посматрао посттрауматски стресни поремећај развиjен као одговор на стрес изазван абортусом. Руе је предложио назив „постабортивнисиндром – ПАС“, како би објаснио овај феномен. Једна од могућих дефиниција постабортивног симптома – ПАС – јесте да он представља посебан облик посттрауматског стресног поремећаја.ВИДЕНИЕ Ключевой ценностью центра «ЗА ДЕТЕЙ» является святость каждой человеческой жизни. Основная цель нашего общества – осознание ценности каждой человеческой жизни на ее самых ранних этапах, во время внутриутробного развития. 

ЗАДАЧИЗадачами общества Центр «ЗА ДЕТЕЙ» является предоставление информации и консультаций о репродуктивном здоровье и деторождении, беременности, внутриутробном развитии, непланированной и нежелательной беременности, последствиях аборта..

ЦЕЛИ  • Сохранение потенциала деторождения у населения 
  • Сохранение репродуктивного здоровья 
  • Сокращение количества намеренных прекращений беременности у подростков