Српски    English    Deutsch    Русский


Key value of the “Pro Baby” Center is the idea that every human life is sacred.

Services of the counseling center are free of charge in situation of crisis pregnancy. Principle of confidentiality and trust is respected.  

Please schedule an appointment before coming in. 

Counseling center
Požarevačka 29, Vračar
Belgrade, Serbia

064 266 9242

Чланци
Абортус и демографска слика Србије

Демографска слика Србије је све суморнија. Због негативног природног прираштаја становништво Србије се сваке године смањи за 35.000 становника. Поред одлива становништва у иностранство, неки од главних разлога за такво стање јесу и све касније ступање у брак, смањен репродуктивни потенцијал становништва и неумољива статистика намерних прекида трудноће по којој се Србија налази у самом европском врху.
Непланирана трудноћа

Неочекивано сте остали у другом стању? Недавно сте добили дуго жељени посао? Напустио вас је партнер? Тек сте се уписали на факултет после тешког пријемног испита? Још нисте завршили средњу школу? Ни ви ни ваш партнер немате посао... У таквим трентуцима абортус се намаће као „једино“ прихватљиво решење... Али да ли сте имали прилике да разговарате са женом која је имала аборутус?
Шта је постабортивни синдром?

Термин постабортивни синдром – ПАС по први пут је користио Винсент Руе (VinsentRue) на конгресу 1981. године, где је изјавио да је посматрао посттрауматски стресни поремећај развиjен као одговор на стрес изазван абортусом. Руе је предложио назив „постабортивнисиндром – ПАС“, како би објаснио овај феномен. Једна од могућих дефиниција постабортивног симптома – ПАС – јесте да он представља посебан облик посттрауматског стресног поремећаја.VISIONKey value of the “Pro Baby” Center is the idea that every human life is sacred. Main purpose of our association is to raise public awareness about the value of every human life in its most vulnerable phase, i.e. prior to birth.

MISSIONMission of the association “Pro Baby” Center is to provide information, counseling and education related to reproductive health and fertility, pregnancy, prenatal development, unplanned and unwanted pregnancy, consequences of abortion..

GOALS  • Preservation of fertility and reproductive potential of population
  • Preventive reproductive health
  • Reduction of deliberate termination of pregnancy in adolescent girls