Српски    English    Deutsch    Русский


Der Schlüsselwert des "PRO BABY" Zentrums ist, dass jedes menschliche Leben heilig ist.

Unsere Beratung bezüglich Krisenschwangerschaft ist kostenlos und wird unter Beachtung des Vertrauensgrundsatzes angeboten. 
Für einen Beratungstermin bitten wir um Voranmeldung.

Beratungstelle
Požarevačka Str. Nr. 29, Gemeinde Vračar
Belgrad, Serbien

064 266 9242

Чланци
Абортус и демографска слика Србије

Демографска слика Србије је све суморнија. Због негативног природног прираштаја становништво Србије се сваке године смањи за 35.000 становника. Поред одлива становништва у иностранство, неки од главних разлога за такво стање јесу и све касније ступање у брак, смањен репродуктивни потенцијал становништва и неумољива статистика намерних прекида трудноће по којој се Србија налази у самом европском врху.
Непланирана трудноћа

Неочекивано сте остали у другом стању? Недавно сте добили дуго жељени посао? Напустио вас је партнер? Тек сте се уписали на факултет после тешког пријемног испита? Још нисте завршили средњу школу? Ни ви ни ваш партнер немате посао... У таквим трентуцима абортус се намаће као „једино“ прихватљиво решење... Али да ли сте имали прилике да разговарате са женом која је имала аборутус?
Шта је постабортивни синдром?

Термин постабортивни синдром – ПАС по први пут је користио Винсент Руе (VinsentRue) на конгресу 1981. године, где је изјавио да је посматрао посттрауматски стресни поремећај развиjен као одговор на стрес изазван абортусом. Руе је предложио назив „постабортивнисиндром – ПАС“, како би објаснио овај феномен. Једна од могућих дефиниција постабортивног симптома – ПАС – јесте да он представља посебан облик посттрауматског стресног поремећаја.VISIONDer Schlüsselwert des "PRO BABY" Zentrums ist, dass jedes menschliche Leben heilig ist. Der Hauptzweck unseres Vereins ist, auf den Wert jedes menschlichen Lebens, besonders in seiner schwächsten Phase vor der Geburt, aufmerksam zu machen.

MISSIONDie Mission des "PRO BABY" Zentrums ist, Informationen, Beratung und Fortbildung betreffend reproduktiver Gesundheit und Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, pränataler Entwicklung, ungeplanter und ungewollter Schwangerschaft, Folgen der Abtreibung

ZIELE DES VEREINS  • Erhaltung der Fruchtbarkeit und des Reproduktionspotenzials der Bevölkerung
  • Prävention der reproduktiven Gesundheit
  • Verringerung der Abtreibungen bei Mädchen