Српски    English    Deutsch    Русский


Кључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња.

Услуге саветовалишта у ситуацији кризне трудноће су бесплатне уз поштовање принципа тајности и поверења. 

Молимо вас да свој долазак обавезно најавите.

Саветовалиште 
Пожаревачка 29, Врачар
Београд, Србија

064 266 9242

Чланци
Абортус и демографска слика Србије

Демографска слика Србије је све суморнија. Због негативног природног прираштаја становништво Србије се сваке године смањи за 35.000 становника. Поред одлива становништва у иностранство, неки од главних разлога за такво стање јесу и све касније ступање у брак, смањен репродуктивни потенцијал становништва и неумољива статистика намерних прекида трудноће по којој се Србија налази у самом европском врху.
Непланирана трудноћа

Неочекивано сте остали у другом стању? Недавно сте добили дуго жељени посао? Напустио вас је партнер? Тек сте се уписали на факултет после тешког пријемног испита? Још нисте завршили средњу школу? Ни ви ни ваш партнер немате посао... У таквим трентуцима абортус се намаће као „једино“ прихватљиво решење... Али да ли сте имали прилике да разговарате са женом која је имала аборутус?
Шта је постабортивни синдром?

Термин постабортивни синдром – ПАС по први пут је користио Винсент Руе (VinsentRue) на конгресу 1981. године, где је изјавио да је посматрао посттрауматски стресни поремећај развиjен као одговор на стрес изазван абортусом. Руе је предложио назив „постабортивнисиндром – ПАС“, како би објаснио овај феномен. Једна од могућих дефиниција постабортивног симптома – ПАС – јесте да он представља посебан облик посттрауматског стресног поремећаја.ВИЗИЈАКључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња. Основна сврха нашег удружења јесте подизање свести о вредности сваког људског живота у његовој најрањивијој фази, наиме пре рођења.

МИСИЈАMисија удружења Центар „ЗА БЕБЕ“ јесте информисање, саветовање и едукација у вези са репродуктивним здрављем и фертилитетом, трудноћом, пренаталним развојем, непланираном и нежељеном трудноћом, последицама абортуса ..

ЦИЉЕВИ  • Очување фертилног и репродуктивног потенцијала становништа
  • Превенција репродуктивног здравља
  • Смањење броја намерних прекида трудноће код адолесценткиња