Српски    English    Deutsch    Русский


Кључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња.

Услуге саветовалишта у ситуацији кризне трудноће су бесплатне уз поштовање принципа тајности и поверења. 

Молимо вас да свој долазак обавезно најавите.

Саветовалиште 
Пожаревачка 29, Врачар
Београд, Србија

064 266 9242

Драгана Динић


Доктор социолошких наука


Консултант Центра ЗА БЕБЕ за област социјалне и популационе политике, социологије породице и образовање.

дипл. социолог, доктор социолошких наука , научни сарадник Института за политичке студије у Београду, потпредседник удружења"Опстанак" за борбу против беле куге и обнављање становништва од 17.01.2003-2008.Области научног/стручног интересовања: социјална политика, популациона политика, социологија породице, образовање, геронтологија

Докторска дисертација:
Социјално-културне карактеристике малолетничких бракова у Источној Србији


Објављени радови (избор):

Књиге / монографије:


 • Бела куга у Србији (монографија) - Експертски тим Патриотске странке дијаспоре (С. Јовановић, С. Панов, Д. Динић, В. Стојаковић, П. Манојловић) - ПСД и Зоран Милинковић, Београд, 2004. 
 • Први национални конгрес о деци и наталитету у Србији - мр Драгана Динић приређивач и главни и одговорни уредник зборника радова са И националног конгреса о деци и наталитету са међународним учешћем, одржаном 11. и 12. октобра 2006. г. у Београду; издавач Удружење за борбу против беле куге Опстанак, Београд, 2006, 
 • Прилог историји социјалне политике и социјалног рада у Србији - Др Томислава Крговића, издавач Геронтолошко друштво Србије и Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Београд 2011.
 • Прилог психологији старења и старости - Др Светислава Јовановића аутор, издавач Геронтолошко друштво Србије, Београд 2013.

Чланци:

 1. Слободно време зајечарских средњошколаца; Развитак, Зајечар, 1992.
 2. Млади и вредности у времену кризе; ИН-019, бр. 1, Зајечар, 1994.
 3. Хоћу дете, али како? Тимочка крими ревија, Зајечар, 1998.
 4. Остваривање пронаталитетне политике у неким општинама Србије - Изазови социјалне политике, зборник радова, ИПС, Београд, 2000.
 5. Злостављање деце "која то више нису", Темида бр.1, Виктимолошко друштво Србије и Европски покрет у Србији, 2001.
 6. Абортус и наталитет - реферат на симпозијуму О репродукцији становништва, у Београду, 29.05. 2001., покровитељи Савезно министарство здравља и социјалне политике. 
 7. Абортус или наталитет по сваку цену, Социјална мисао бр. 2-3, Београд, 2001.
 8. Ко се пита о наталитету?Социјална политика и социјални рад, ФПН, Београд, 2002. 
 9. Извештај са семинара у Балатону-Мађарска - Међународно усвајање деце; Актуелности бр. 3-4, Београд, 2002.
 10. Утицај кризе породице на обнављање становништва и правци деловања популационе политике; Београд, 2002. 
 11. Актуелна позиција српске дијаспоре у матици; Политичка ревија бр. 2/2003, ИПС, Београд.
 12. Извештај са међународног семинара: Права деце, етика и деинституционализација (Цхилдрен\'с ригхтс, етхицс, анд де- институтионалисатион); Актуелности бр.  3-4/       2003, Удружење стручних радника социјалне заштите РС, Београд.
 13. Прилог реформи и модернизацији наше популационе политике; Политичка ревија ИПС, бр. 2/2004. 
 14. Породица у систему васпитања и образовања; Бела куга у Србији, Београд, 2004. (стр. 103-106)
 15. Утицај кризе породице на обнављање становништва и правци деловања популационе политике - закључци; Бела куга у Србији, Београд, 2004.
 16. Породица у систему васпитања и образовања - предлог за реформу школе; Бела куга у Србији, Београд, 2004.
 17. Демографска структура као основа пројектовања београдских домова здравља - X симпозијум Домова здравља Србије и Црне Горе са међународним учешћем, од 2-4.новембра 2005. 
 18. Депопулација у Србији; Политичка ревија бр. 4/2005. ИПС, Београд, 2006.
 19. Equalization of the start position of the Pom and other children at enrolling in a school (Уједначавање стартне позиције ромске и остале деце код уписа у школу) - Right to Education: Solution to all Problems or Problem without Solution? Institut international des Droits de l`Enfant c/o Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, Suisse, 2006. 
 20. Пронаталитетна популациона политика - могућа алтернатива или заблуда; Трећи српски устанак за опстанак Зборник радова са Првог националног конгреса о деци и наталитету у Србији, са међународним учешћем, одржаног 11. и 12. октобра 2006. у Београду, уводни реферат.
 21. Појам и пракса волонтерског рада - Геронтологија 1/2007-2008.
 22. Демографска репродукција и социо-културна динамика становништва општине Пирот - уводно саопштење на Округлом столу у Нишу 13.05.2011; Зборник радова: Становништво Југоисточне Србије: Демографска репродукција и социо-културна динамика, Ниш 2011.
 23. Депопулациони процеси у неким општинама Србије (на примеру општина: Зајечар, Пирот и Врање)- уводни реферат на ИИ националном конгресу о деци и наталитету одржаном на Гочу, Митрово поље, 10-12.06. 2011.
 24. Подршка породици и њено јачање - услов стабилности друштва у светлу дуготрајних депопулационих процеса у Србији - уводни реферат на ИИИ националном конгресу (са међународним учешћем) о деци и наталитету одржаном у Ражњу 6. и 7. јула 2012. Тематски зборник: Поуке прошлости и будућност опстанак српског народа; Удружење „Опстанак“, У истом Зборнику и - Закључци са ИИ националног конгреса, стр. 403-411.
 25. Допринос Института за социјалну политику развоју социолошке мисли и праксе у Србији, реферат са научног скупа Српског социолошког друштва и Правног факултета Универзитета у Београду, Сто година социологије у Србији одржаног 1. и 2. септембра 2012, на Авали; Социолошки преглед, год. XЛВИ (2012), бр. 2 (Посебно издање).
 26. Културни идентитет етничких заједница Тимочке Крајине и процес депопулације,  Зборник радова:Становништво Југоисточне Србије: култура, наталитетска политика и демографска репродукција у Југоисточној Србији, Становништво Југоисточне Србије, књига 3, са научног скупа 04.06.2013, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу - Центар за социолошка истраживања.
 27. Стручно научни домети протекла три конгреса "Опстанка", тематски зборник Србија - свећа која догорева, Удружење "Опстанак" за борбу против беле куге и за обнављање становништва, Београд 2014, уводни реферат 
 28. Пронаталитетна политика Србије између глобалног и националног интереса, 2015/?, ИПС, Национални интерес
 29. Породица у раљама геополитике;  реферат на међународном скупу: Природна породица и породично друштво - изазови XXИ века (Натурал фамилy анд фамилy ориентед социетy: цхалленгес оф тхе 21СТ центурy)одржаном 24. и 25. априла 2015. године у Београду 
 30. Дијаспора и матица на путу очувања националног идентитета и државног интегритета; Зборник радова са научног скупаОДЛИВ МОЗГОВА – узроци и последице по национални развој и идентитет“ Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу, научни скуп 19. јун, 2015. године

Учешће у истраживачким пројектима: 

 • Млади и вредности у времену кризе (емпиријско истраживање); Зајечар, 1994. и 1996. – руководилац пројекта;
 • Ставови средњошколаца према наталитету (емпиријско истраживање); Зајечар, 1998. – руководилац пројекта;
 • Ставови омладине према абортусу (емпиријско истраживање); Зајечар, 1999. – руководилац пројекта;
 • Социјална политика, породица и деца у Србији на прелазу из XX у XXИ век; Београд, 1998-2000. – члан стручног тима;
 • Малолетни бракови у селима општине Зајечар, (емпиријско истраживање за потребе докторске тезе); Зајечар, 1999. и 2000. – руководилац пројекта;
 • Пројекат о обнављању становништва; Београд, 2001. – члан експертског тима;
 • Едукација младих о значају очувања репродуктивног здравља - пројекат Удружења "Опстанак" за борбу против беле куге и за обнављање становништва подржан од Министарства здравља - координатор пројекта, 2008.
 • Изазови волонтерског рада - пројекат ГДС-а и Црвеног крста Србије подржан од Хелп тхе Агед из Лондона - руководилац пројекта, децембар 2008.

Учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству:

 • Криза породице и породица у друштвеној кризи; Београд, 1985. (дискусија);
 • Малолетнички бракови у Војводини; Нови Сад, 1990. (реферат);
 • Хуманизација односа и планирање породице у наставним програмима средњих школа; Доњи Милановац, 1996. (реферат);
 • Изазови социјалне политике; Врдник, 2000. (реферат);
 • Абортус и наталитет; Београд, 2001. (реферат);
 • Учешће на семинару: Children\'s Rights and International Adoption, који је организовала The Swiss Foundation of the International Social Service and the Interantional Institute for the Rights of the Child, за земље средње и источне Европе, у Балатонелу у Мађарској од 17-22 јуна 2002.
 • Учешће на семинару: Children\'s Rights and Trans-national social work (the 2nd module of the training and action programme on 2 – 5 September, 2003, in Borovets, Bulgaria), који су организовали The International Institute for the Rights of the Child and the Swiss Foundation of the International Social Service. 
 • Интернационални семинар у Сиону (Швајцарска):Right to education: solution to all problems or problem without solution? Реферат по позиву Института за права детета Курт Бош из Сиона; тема: Equalization of the start position of the Rom and other children at enrolling in a school (Уједначавање стартне позиције ромске и остале деце код уписа у школу). 18.-22.10.2005.
 • Међународни стручно-научни скуп одржан у Београду 25.03.2006.; Примењена наука као национална стратегија; реферат по позиву: Локална самоуправа као посредник измеду дијаспоре и матице.
 • Први национални Конгрес о деци и наталитету у Србији, са међународним учешћем, одржан 11. и 12. октобра 2006. у Београду - Пронаталитетна популациона политика - могућа алтернатива или заблуда; уводни реферат.
 • Научни скуп са међународним учешћем, САНУ: Како зауставити белу кугу у Србији - улога здравствене службе; одржан 23. новембар 2006. Београд - Проблем депопулације у београдским општинама; пријављена дискусија.
 • Стручни скуп ГДС-а: Волонтерски рад, одржан 06. децембар 2006. у Београду - Амбивалентност волонтерског рада у цивилном сектору, уводни реферат.
 • Округли сто; Прeдлог Закона о волонтерском раду, који су организовали ГДС и мрежа ХуманаС, 16. јануара 2007. у Београду; уводничар и модератор округлог стола. 
 • Округли сто Министарства рада и социјалне политике о Нацрту Стратегије за подстицање рађања, одржан 12. септембра 2007. у Београду; Прилог Стратегији за подстицање рађања; пријављена дискусија.
 • Становништво Југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика - округли сто у организацији Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсека друштвених наука, одржан у Нишу 13.05.2011. - реферат
 • Срби - народ који нестаје - Други национални конгрес о деци са међународним учешћем, Гоч - Митрово Поље, 10-12. јун 2011. уводни реферат
 • Култура, наталитетска политика и демографска репродукција у Југоисточној Србији - научни симпозијум одржан 04.06.2013 у Нишу, организатор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу - Центар за социолошка истраживања, саопштење
 • Србија – свећа која догорева, ИВ национални конгрес Удружења "Опстанак" за борбу против беле куге и за обнављање становништва, одржан 29-30. августа 2014. у Александровцу (уводни реферат)
 • Природна породица и породично друштво - изазови XXИ века (Натурал Фамилy анд Фамилy ориентед Социетy: цхалленгес оф тхе 21ст центурy-међународни скуп 24. и 25. априла 2015. године у Београду)
 • Одлив мозгова – узроци и последице по национални развој и идентитетЦентар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу, научни скуп 19. јун, 2015. године, уводни реферат Дијаспора и матица на путу очувања националног идентитета и државног интегритета.

Предавања и промоције

 • "Питања српске дијаспоре на ускршњим сусретима" - предавање одржано на трибини "Београдски политиколошки разговори"  у Београду, 01.07.2003.
 • "Могућности усклађивања Система заштите деце без родитељског старања са европским стандардима"- предавање одржано на трибини "Београдски политиколошки разговори"  у Београду, 16.09.2003.
 • "Депопулација у Србији и репродуктивно понашање младих" предавање одржано на трибини "Београдски политиколошки разговори"  у Београду, 23.12.2003.
 • Промоција књиге проф. др Марка Младеновића "Србија - свећа која догорева" на Правном факултету у Београду, 13.05.2004. О књизи су говорили: проф. др Слободан Панов, др Стојан Адашевић, мр Драгана Динић и аутор.
 • Предавање о депопулацији у Србији, у организацији Удружења "За бољи живот села", у сали СО Пожега, 13.12.2006.
 • Трибина о белој куги у организацији Удружења "Студенички круг" одржана у оквиру И Православног сајма, у просторијама Министарства културе РС, у Београду, 20.12.2006.
 • Демографске теме: Први национални конгрес о деци и наталитету у Србији- представљање Зборника са овог Конгреса, у Дому културе "Студентски град" у Београду, 25.12.2006.
 • Депопулација и укључивање локалне самоуправе у решавање проблема - трибина у Обреновцу, одржана 17.јанура 2007. у Дому културе, уводно предавање.
 • Трибина о Православљу и глобализацији одржана у Руском дому, у Београду 24.01.2007. на којој је говорио протојереј Александар Задорнов из Москве - пријављена дискусија.
 • Годишња скупштина Удружења "Опстанак" за борбу против беле куге у Србији - уводно излагање о депопулацији у Србији и о активностима Удружења са поwер поинт презентацијом, 14. фебруар 2007. Београд
 • Конвенција о борби против беле куге и о пронаталитетној популационој политици - Конференција за новинаре одржана у Министарству за дијаспору 2007. - члан радне групе за израду Конвенције.
 • Трибина: Подстицање рађања у локалној заједници, у организацији Удружења грађана "Обреновац наш град" - скупштина жена, из Обреновца и Удружења за борбу против беле куге и за обнављање становништва "Опстанак" из Београда, која је одржана 21.12.2007. у Обреновцу; предавач на трибини.
 • Форум - трибина Студентског културног центра, Н. Београд: Бела куга и национална стратегија за подстицање радјања- 24.03.2008. - на трибини су говорили Мр Драгана Динић, социолог и Мр Горан Буџак.
 • Форум - трибина Студентског културног центра, Н. Београд - Образовање младих о значају очувања репродуктивног здравља; предавачи на трибини: мр Драгана Динић, социолог (Абортус и репродуктивно здравље) и прим. мр. сц. др Наталија Кошела (Абортус и последице); која је одржана 11.06.2008.
 • Промоција часописа Опстанаки расправа о Нацрту националне стратегије за подстицање рађања - уводно излагање са пауер поинт презентацијом; у Вуковој сали Библиотеке Града, 12.10.2007.; организатори: Удружење "Опстанак", Министарство рада и социјалне политике - Сектор за популациону политику и Библиотека Града.
 • Нови модел социјалне и хуманитарне подршке у локалној заједници -предавање одржано на ИИ олимпијади спорта здравља и културе трећег доба, 01.09.2009. у Сокобањи
 • Противречности популационе политике у Србији -Дом културе "Студентски град", 26.01.2015. поwер поинт презентацијаВИЗИЈАКључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња. Основна сврха нашег удружења јесте подизање свести о вредности сваког људског живота у његовој најрањивијој фази, наиме пре рођења.

МИСИЈАMисија удружења Центар „ЗА БЕБЕ“ јесте информисање, саветовање и едукација у вези са репродуктивним здрављем и фертилитетом, трудноћом, пренаталним развојем, непланираном и нежељеном трудноћом, последицама абортуса ..

ЦИЉЕВИ • Очување фертилног и репродуктивног потенцијала становништа
 • Превенција репродуктивног здравља
 • Смањење броја намерних прекида трудноће код адолесценткиња