Српски    English    Deutsch    Русский


Кључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња.

Услуге саветовалишта у ситуацији кризне трудноће су бесплатне уз поштовање принципа тајности и поверења. 

Молимо вас да свој долазак обавезно најавите.

Саветовалиште 
Пожаревачка 29, Врачар
Београд, Србија

064 266 9242

Ђурђица Ристић

Сертификовани психотерапеут


Дугогодишње искуство у својству социјалног радника и психотерапеута у раду са одраслима, децом и омладином


Област рада:

 • Истраживање и развијање властитих потенцијала и увећање увида о себи и другима
 • Изградња сопственог жељеног идентитета
 • Незадовољство собом и социјалним односима
 • Трауматски догађаји, губици, туговање, стрес
 • Рад на телу и психосоматским тегобама
 • Анксиозност, фобије, панични напади, поремећаји сна и апетита
 • Депресије, трауме
 • Рад са бесом, стидом и кривицом
 • Проблеми у партнерским односима,
 • Дисфункционални обрасци и симптоми појединих чланова породице, промена, обрасци понашања
 • Породични проблеми, проблеми у вези са разводом
 • Неуспеси и застоји у школовању 
 • Рад на сновима

Саветовање:

 • Индивидуално
 • Подршка и саветодавни рад са будућим мајкама у њиховим актуелним проблемима
 • Породично
 • Саветовање у вези са учењем
 • Саветодавни рад са децом и омладином

Психотерапија:

 • Индивидуална
 • Породична
 • Брачна
 • Парова

Радионице: 

 • Концепт attachment-а ( Осећајно везивање)
 • Обрасци односа у пару
 • Механизми одбране
 • Губици, туговање
 • Афективно везивање
 • Депресија
 • Бес
 • Панични напади
 • Родна социјализација – утицај на партнерске односе
 • Развод брака
 • Насиље у породици
 • Животни циклус породица, Трансгенерацијски породични приступ и генограм

"Верујем да је свака особа јединствена и да људи чине оно што најбоље могу. Акценат у терапији је на директном проживљавању догађаја, овде и сада (а не на препричавању) чиме повећавамо клијентову свесност шта и како (себи) чини и догађа. У оквиру терапије се користе многи експерименти (играње улога, дијалог, директна експресија, претеривање, наглашавање, рад на телу, дисању, визуализација, метафоре, фантазије, приче, снови...) који повећавају клијентову свест о томе како и шта чини. Ово резултује увидом, прихватањем себе, познавањем околине, преузимањем одговорности за сопствене изборе и побољшањем способности за успостављање контакта са другима. Мој приступ је едукативан, јер клијенте учим више о ономе што им се дешава."ВИЗИЈАКључна вредност Центра „ЗА БЕБЕ“ јесте да је сваки људски живот светиња. Основна сврха нашег удружења јесте подизање свести о вредности сваког људског живота у његовој најрањивијој фази, наиме пре рођења.

МИСИЈАMисија удружења Центар „ЗА БЕБЕ“ јесте информисање, саветовање и едукација у вези са репродуктивним здрављем и фертилитетом, трудноћом, пренаталним развојем, непланираном и нежељеном трудноћом, последицама абортуса ..

ЦИЉЕВИ • Очување фертилног и репродуктивног потенцијала становништа
 • Превенција репродуктивног здравља
 • Смањење броја намерних прекида трудноће код адолесценткиња